Бизнес симулации

Бизнес симулацията пресъздава управлението на реалния бизнес процес, организация или конкурентна среда. Тези програми се използват главно с цел повишаване квалификацията на екипа. Това става чрез прилагането на стратегически, пазарен или оперативен анализ, логическо и творческо мислене и вземането на решения. Същевременно се работи върху развиването на личностни умения, като сътрудничество или водене на преговори.

Wooden Town

Готови ли сте да изградите вашия мечтан град?

Company Model

Най-доброто съчетание на бизнес симулация с корпоративна социална отговорност (CSR)

The Pipeline

Колко важна е ролята на всеки отдел в една компания за постигане на крайната цел?

Giant Puzzle

Каква е ролята на ефективната комуникация в една организация?