Ветроходно състезание

 

Ветроходството е символ на  екипна работа!
  • За разлика от тенис или скуош или други елитни спортове –  ветроходството се практикува в екип, съизмерим с този на  малък екип в компания.
  • Дори рутинните маневи, изискват разбирателство и доверие  между членовете на екипа. Към това се добавят емоциите от  самото състезание и постоянно променящата се среда –  вятъра и водата.
  • Комбинация от умения – техника на управление на лодката,  разпознаване на природните елементи, действията на другите  екипи. Делегирането на роли, инициативност и  изпреварващо мислене са необходимост.
Ветроходството е отборен спорт!
  • Посрещането на ново предизвикателство заедно, подпомага  сработването на силните характери, обединява техните  различия и естествен индивидуализъм в обща цел.
  • Представянето в лодката, на вода, улеснява комуникацията  между различните нива в компанията – трудна крачка в  работна среда.
  • Уникалната връзка между хората, изградена по време на  едно ветроходно състезание, се превръща в дълготраен актив  не само за самите участници, но и за компанията.
  • Зависимостта от природните елементи – вятър и вода, прави  формализмът и липсата на фокус неизползваеми. Стремежът  към подобрение и инициативност – бързо дават резултат,  което подсилва екипни навици на участниците.