Корпоративна Социална Отговорност – реновиране на „Център за настаняване от семеен тип“, гр. Велинград

You are here: