Екипът на Team Development Ltd. прилага професионални практики от областта на управлението на проекти към организирането и провеждането на фирмени партита. Събитийният мениджмънт се възприема се като един от стратегическите маркетингови и комуникационни инструменти, приложим към организации за всякакъв размер. „Продуктът”, който се произвежда, е самото специално събитие. Събитийният мениджмънт е динамична, непрекъснато отвръщаща на предизвикателствата сфера на дейност.  Доверете се на екипа на Team Development Ltd.  като надежден партньор за вашето фирмено парти, който да управлява и координира комуникационните процеси на различните нива.

Ние в Team Development Ltd.  сме профилирани в организирането на следните типове събития: