Групата е разделена на екипи, на които са предоставени материали необходими за изграждането на техния състезателен автомобил. Основните умения, в които се фокусира тази активност са комуникация, сътрудничество, изграждане на екипи, решаването на проблеми и формирфане на стратегия.

Всеки екип минава през 6 етапа до финализиране на своя състезателен автомобил. След като колата е построена, тя ще бъде оценена в редица области: дизайн, функционалност и др.

Доброто настоение е гарантирано в състезанието с уникалните състезателни автомобили!