Цел: В тази програма за креативност целта е да се изгради мост от спагети.

Материалите са пропорционално разпределени между отборите. Всеки мост трябва да отговаря на предварително зададени параметри.

Отборите работят самостоятелно в изпълнението на задачата. Процесът преминава през 5 различни етапа.

Основните умения, в които се фокусира тази активност са комуникация, сътрудничество, изграждане на екипи, решаването на проблеми и формиране на стратегия.

Крайната цел е мостът да отговаря на всички зададени в инструкцията изисквания…, а дали отговаря – заповядайте да проверим!