Креативен тийм билдинг – сглобяване на дървени картове

RACING CARS Тийм билдингите за креативност са едни от най-предпочитаните. Сглобяването на състезателен автомобил е много подходяща активност за комуникация, сътрудничество, решаването на проблеми и изграждане на екипи. Колите са съставени от дървено шаси на карт и картонено купе. За постигането на крайната цел всеки отбор преминава през 6 етапа.   Доброто настроение е гарантирано…

Провеждане на събития и тийм билдинги до София

Провеждане на събития и тийм билдинги в парк в близост до София Паркът  се намира в комплекс на НУЛЦ БЧК-Лозен и разполага с общо 20 маси с по 2 пейки. Всички маси са на разстояние 1,5 м от правилото за безопасност. паркът разполага с два терена: Голям терен  – 15 маси + горска пътека за оцеляване с препятствия…

Състезателен тийм билдинг „Титаните“

Тийм билдинг програма „The Titans“ Цел: Екипите преминават през няколко етапа, в които трябва да демонстрират различни умения и да печелят определен брои точки, за да достигнат до голямата награда.   Ползи Програмата е насочена към разгръщане на уменията за решаване на проблеми, вземане на решения и работа в екип.   Предимства Участниците могат да…

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа…

FREE VIRTUAL TEAM BUILDING ACTIVITY – MUSEUMS TOURS

Тийм Дивелъпмънт ви предлага БЕЗПЛАТНА виртуална тийм билдинг активност – „Музейни обиколки“. Виртуалната музейна обиколка е чудесен повод за сплотяване на екипа. Дава възможност на служителите да обиколят различни забележителности и музей, повечето от които са сред най-известните в света. Тази дейност подобрява комуникацията между членовете на екипа, чрез неформални разговори свързани с различните обекти.…

Колко важно е провеждането на тиймбилдинг по време на COVID?

Присъствието на добра фирмената култура е в основата на успешния бизнес. Без усещане за екип, хората са склонни да се представят по-малко добре и да се чувстват по-малко мотивирани от своите задачи. Особено трудно е да се поддържа сплотен екип, който да работи ефективно по време на социална дистанция и работа от вкъщи. Повечето от малките ритуали,…

Организиране и провеждане на workshop за вашия екип

Какво означава workshop? Това е интензивно учебно мероприятие, на което се акцентира върху получаване на динамично знание от участниците, чрез активна работа. Какви са ползите в провеждането на workshop? Участниците научават много един от друг Членовете на екипа имат основен принос за резултата Откриване на нови знания и умения, за които участниците не са предполагали…

Фирмени обучения по теми от клъстъра Sales Skills & Customer Service

Настоящата ситуация повлиява негативно на продажбите в повечето сектори. Поради това сега е важно да се обърне внимание на най-ценния ресурс на една компания, а именно нейните служители и по-конкретно търговските екипи. Как да генерирате повече потенциални клиенти?  Как да подобрите квалификацията на вашия екип?  Как да увеличите продажбите си? Екипът ни има отговор на…

Фирмени обучения по теми от клъстъра „Практическо управление“

Представяме на вашето внимание фирмено обучение по теми от клъстъра „Практическо управление“. Предвид настоящата ситуация бизнесът е изправен пред ново, неочаквано предизвикателство, което поставя на изпитание всяка компания. Днес е по-важно отвсякога да се фокусираме върху служителите, като най-ценен ресурс.Те трябва да бъдат подпомогнати, така, че да запазят фокус към работата, спокойствие и ангажираност към…

Виртуален тийм билдинг

Екипът на Тийм Дивелъпмънт ви представя част от виртуалните тийм билдинг активности от програмата „VIRTUAL TEAM BUILDING“ Предвид ситуацията в страната, виртуалната комуникация е най – добрия начин за общуване в една организация. Физическата дистанция, не е причина да спрем да бъдем любознателни, физически и социално активни заедно. VIRTUAL TEAM BUILDING предоставя възможност за интеракция…