Corporate Social Responsibility

Програми за социална отговорност:

Boxes with Smiles

Кутии с усмивки 

Усмивката е велика сила. Искате ли да подарите усмивка на хора в неравностойно положение?

В тази програма ще имате възможност да подготвите кутии, които са пълни с различни ръчно изработени играчки или дълготрайни хранителни продукти или др.

 Construction of a playground

Строеж на детска площадка

 Участниците разделени на отбори реновират или изграждат детска площадка