Бизнес симулация „Company Model“

Цел: Всеки отбор трябва да подготви от конструктор своята тематична част от големия “Модел на компанията”.

Проектът се изготвя индивидуално в зависимост от конкретния бизнес на клиента. Всеки екип работи самостоятелно по различна част на проекта.  Ефективната комуникация е ключава за постигане на целта. В края на програмата всички части се сглобяват и резултатът се анализира.

Макетът може да се постави в офиса на компанията. Ние ви препоръчваме да включим Corporate Social Responsibility и часттите да се дарят на избрани детски заведения.