Quiz

Участниците ще имат възможност да отговарят на определен брой въпроса от различни области.

Един от отговорите е подвеждащ, а друг от отговорите е забавен със своята абсурдност.

На видео стена или голям екран на участниците се визуализират въпросите със специално подготвена презентация.

Екипите с най-много верни отговори получават награди.