Sales Skills B2B

Team Development Ltd. предлага интегрирани решения за прилагане на ключови търговски знания, умения и способности за индивидуално, екипно и организационно развитие.  Ние изготвяме консултантски програми за подобряване трудовото представяне на търговски екипи, които могат да бъдат селектирано прилагани за:

– определяне на празнини в уменията на търговците

– разработване на уъркшоп сесии и обучителни програми

– интегриране на програмите в търговската практика

Развитието на търговския потенциал включва анализ и оценка на разликата между желано и текущо ниво на уменията на екипите, на базата на които се изготвят индивидуализирани решения с цел подобряване на бизнес резултатите в дългосрочен план.

Когато става въпрос за търговци и тяхното трудово представяне, ние консултираме внедряването на търговски

процеси и методологии, ориентирани към клиентите на нашите клиенти и отговарящи на дългосрочните

корпоративни цели на организацията.

Всяка бизнес промяна или трансформация в организацията, която повлиява работата на търговския екип изисква стратегия, установяване на процес и комуникация.  Достигането до по-добри търговски резултати и висока ефективност на екипите, реализиращи търговската политика на една организация, са стратегически цели за подобряване позициите и възможностите за развитие на пазара.

Модул 1: „Управление на продажбите”

Модул 2: „Умения за ефективни продажби по телефон”

Модул 3: „Ползотворност в търговските взаимоотношения”

Модул 4: „Водене на търговски преговори”