Колко важна е ролята на всеки отдел в една компания за постигане на крайната цел?

Отговорът можем да потърсим чрез бизнес симулацията “The Pipeline”. Целта е всеки екип да изгради правилно неговото парче от общата водопроводна мережа, през която да протече вода. Всяка загуба по пътя на водата намалява крaйния резултат.

Ще успеете ли зааедно да постигнете крайната цел? Заповядайте да разберем!