“Титаните” е състезателна програма, която съчетава в себе си няколко различни игри според спецификата на екипа

Цел:
Екипите преминават през няколко етапа, в които трябва да демонстрират различни умения и да печелят определен брои точки, за да достигнат до голямата награда.

Ползи:
Програмата е насочена към разгръщане на уменията за решаване на проблеми, вземане на решения и работа в екип.

Предимства:
Участниците могат да комуникират по между си и да изграждат стратегии.

Резултат:
Крайният резултат е много енергия, добро настроение и повишен екипен дух.