Цел: Откриване на съкровище с помощта на карта

Процес: Участниците са разделени на отбори и са изправени пред различни предизвикателства. Всеки отбор е необходимо да изпълни серия от задачи за да се сдобие с всички части от картата. Всяка задача е кодирана по различен начин. С помощта на аналогови и дигитални декодери участниците ще разбират каква е задачата.  Остава да намерят мястото и да изпълнят поставената задача на това място. Всяко изпълнение се заснема за доказателство и се представя на фасилитаторите.

Резултат: Ако правилно са изпълнили всички задачи, екипите ще съберат всички части от „Картата на съкровището“. Крайната цел на участниците е да разчетат картата и да открият скритото съкровище.