Социално отговорни тийм билдинги

За много компании корпоративните събития за социална отговорност са начин да популяризират своя кауза. Участниците отделят от своето свободно време и усилия, работят в своите екипи и по този начин укрепват доверието си един към друг. Това насърчава всички в екипа да се стремят да бъдат ценни за общността, докато работят за обща кауза.

Charity Bike Build team building

Благотворителен тийм билдинг

 Участниците сглобяват велосипеди, които след това даряват

Boxes with Smiles

Кутии с усмивки

Усмивката е велика сила. Искате ли да подарите усмивка на хора в неравностойно положение?

Construction of a Playground

Строеж на детска площадка

 Участниците разделени на отбори реновират или изграждат детска площадка