Тийм билдинг програма „БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ“ 

Тийм билдинг програмата „БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ“ съчетава в себе си: Българска Етнография, Фолклор, Традиции, Обичаи и Занаяти. Етнографията обхваща изследването на обичаите, традициите, бита, културата, облеклото, диалектните и говорните различия, занаятите, музикалните инструменти, семейните и родови взаимоотношения и вярвания в различните исторически периоди в развитието на дадена популация.
В българската традиционна култура са съществували множество занаяти произвеждащи необходимите стоки за населението.

Ние ще изготвим за вас комбинация от различни модули и ще ви потопим в атмосферата на БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ.