“Art & History” е приключенска игра, която се провежда в различни културни и исторически места в България

Цел: Откриване на всички обекти и факти в задачите от загадките

Детайли: Всеки отбор получава кутия с папируси. Задачите са свързани с исторически и културни забележителности. Те са зададени като шифрограми и пъзели. Отборите трябва да разкодират загадките, да намерят мястото, да изпълнят задачата на конкретнто място и да заснемат изпълнението на фото или видео в зависимост от инструкцията. На част от местата отборите получават указания за следващи обекти.

Всяка задача е с различен характер:

Арт, исторически, задачи за креативност, артистични и интелектуални предизвикателства и много други.