Програма за подобряване на екипна ефективност „Brain Race“

Ниво на сложност: Високо

Активности включени в програмата: 

Challenge 1: Electric Fence / Електрическа ограда
Challenge 2: The Architects/ Архитектите
Challenge 3: The Symbols/ Символите
Challenge 4: Brain race / Мозъчна надпревара

Опции за провеждане: indoor / outdoor

Големина на групата: 10 – 60 участника

Фокус: Модела „7 Factors That Lead To Improving Team Effectiveness“