Team Development Ltd. предлага интегрирани решения за прилагане на ключови търговски знания, умения и способности за индивидуално, екипно и организационно развитие.  Ние изготвяме консултантски програми за подобряване трудовото представяне на търговски екипи, които могат да бъдат селектирано прилагани за:

 1. Определяне на празнини в уменията на търговците
 2. Разработване на уъркшоп сесии и обучителни програми
 3. Интегриране на програмите в търговската практика

Когато става въпрос за търговци и тяхното трудово представяне, ние консултираме внедряването на търговски процеси и методологии, ориентирани към клиентите на нашите клиенти и отговарящи на дългосрочните корпоративни цели на организацията.

Sales Skills теми:

 • „Sales Skills B2B“
 •  „Управление на продажбите за крайни клинети”
 • „Умения за ефективни продажби по телефон”
 •  и други

Преговорите са метод, чрез който хората уреждат различията. Това е процес, чрез който се постига компромис или споразумение, като се избягват аргументи и спорове.

При всяко несъгласие хората разбираемо се стремят да постигнат най-добрия възможен резултат за своята позиция (или може би организация, която те представляват). Принципите на справедливостта, търсенето на взаимна изгода и поддържането на взаимоотношения обаче са ключови фактори за успешен резу лтат.

Възможността за договаряне изисква набор от междуличностни и комуникационни умения, използвани заедно, за да постигнат желания резултат. Обстоятелствата на договаряне възникват, когато две страни или групи от лица не са съгласни с решението на даден проблем или целта на проект или договор. Успешното договаряне изисква двете страни да се обединят и да постигнат съгласие, което е приемливо и за двете страни.

Negotiation skills теми:

 •  „Основи на преговорите: Как да преговаряме ефективно?“
 • „Водене на търговски преговори. Стратегии и техники.”
 •  и други

Успешният екип за обслужване на клиенти изгражда автентични и доверчиви отношения с клиентите си, превръщайки ги в естествени защитници на вашата марка. Обслужването на клиенти има отношение к ъм крайния резултат на фирмата ви. 78% от клиентите са платили транзакция или не са направили покупка поради лоша услуга. Организациите признават важността на доброто обслужване на клиентите и осигуряват на екипите за обслужване на клиенти Soft Skills обучения, от които ще се нуждаят, за да успеят – от уменията за слушане до съпричастност.

Customer care теми:

 • „Отличното облужване или Как да впечатлите Вашите клиенти?“
 • „Базови умения за обслужване на крайни клиенти
 •  и други