The Amazing Tour

Участниците се разделят на екипи. Всеки отбор се движи с отделен автомобил. В играта има няколко етапа. В началото всеки един от отборите получава указания за мястото, до което трябва да се придвижат възможно най-бързо. След като стигнат до мястото, те получават ново указание.

Отборите изпълняват и различни задачи или обичаи, в зависимост от местността, в която се намират. Задачите са свързани с култура, история и география.

Всеки отбор представя фото и видео доказателства за преминатите приключения на останалите.