The SHIPYARD

Групата е разделена на по-малки отбори, на които ще бъдат предоставени материали необходими за изграждането на тяхната лодка.

Основните умения, в които се фокусира тази активност са комуникация, сътрудничество, изграждане на екипи, решаването на проблеми и формиране на стратегия.

След като лодката е построена, тя ще бъде оценена в редица области: дизайн, функционалност и др.

Доброто настроение е гарантирано при регатата с лодки на всеки отбор.