ТИЙМБИЛДИНГ ПРОГРАМИ

Защо тиймбилдингът е най-важната инвестиция за една компания?
Tиймбилдингът е най-важната инвестиция, която можете да направите за вашия екип. Той изгражда доверие, смекчава конфликтите, насърчава комуникацията и увеличава сътрудничеството. Ефективното изграждане на екип означава по-ангажирани служители, което е полезно за фирмената култура и за стимулиране на крайния резултат. Процесът може да бъде по-приятен и забавен като подберете най-подходящата за вас програма.

 • null

  ПРИКЛЮЧЕНСКИ

 • null

  КРЕАТИВНИ

 • null

  СЪСТЕЗАТЕЛНИ

 • null

  КУЛИНАРНИ

 • null

  СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ (CSR)

 • null

  ART

 • null

  ВИРТУАЛНИ

ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ и БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ

Какъв е фокусът на програмите за подобряване на екипна ефективност?

Екипът на Тийм Дивелъпмънт успешно комбинира добрите практики от обученията и тиймбилдинг активностите в създаването на изцяло нов формат. Програмите за подобряване на екипната ефективност са базирани на обучение чрез преживяване. Фокуси: Confidence, Inspire people, Clear leadership, Trust, Problem-solving, Adaptability, Flexibility, Creative thinking, Open communication, Collaboration.

 

Какви са ползите от участие в бизнес симулационни игри?

Бизнес симулациите ви помогнат да усъвършенствате следните меки умения: Networking, Cooperation, Leadership skills, Communication skills, Negotiating, Persuasion, Conflict resolution и др. Грешките, които правите в игрите за бизнес симулация могат да ви помогнат да избегнете подобни грешки в кариерата.

 • null

  ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ

 • null

  БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ и ЕКИПЕН КОУЧИНГ

Team Development Ltd. предлага интегрирани решения за прилагане на ключови знания, умения и способности за индивидуално, екипно и организационно развитие. Всяка бизнес промяна или трансформация в организацията, която повлиява работата на екипа изисква стратегия, установяване на процес и комуникация.

Екипният генеративен коучинг е уникална методология, която изгражда навици за повишаване на продуктивността на вашия екип.

 • null

  Теми ``Управление на екипи и лидерство``

 • null

  Теми ``Практическо управление``

 • null

  Sales Skills & Customer Service

 • null

  Workshops

 • null

  Метатренинг

 • null

  Екипен генеративен коучинг

ФИРМЕНИ ПАРТИТА и ВИРТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Team Development Ltd. прилага професионални практики от областта на управлението на проекти към организирането и провеждането на фирмени партита.

От 2020г. до днес ние сме провели над 400 виртуални събития. Нашите техници и системни админитратори ще гарантират технички безпроблемно протичане на вашето онлайн събитие.

Доверете се на екипа на Team Development Ltd. като надежден партньор за вашето фирмено парти, който да управлява и координира комуникационните процеси на различните нива.

 • null

  Типове фирмени партита

 • null

  Виртуални събития

 • null

  Активности за събития

 • null

  Озвучаване, фото и видео заснемане, декорации и други услуги

 • null

  Артисти и изпълнители